محصولات و خدمات ما

چکیده

۱۴۰۲ شنبه ۱۲ اسفند
3 بازدید
محصولات و خدمات ما

فروش جاده‌ایست دو طرفه نه یک خیابان یک طرفه، فروشنده‌ای که مشتری دیروزش امروز خوب او را نمی‌گوید و سبد فروشش را گسترش نمی‌دهد، پیام کسب و کار را خوب در نیافته است. دیجیتال مارکتینگ یا کسب و کار آنلاین در ایران به درستی درک نشده است که پایه و اساس آن معرفی سینه به سینه و در نتیجه بهبودی روز افزون است.